czwartek, 21 maja 2020

KONKURS NA KONCEPCJĘ ZAGOSPODAROWANIA FRAGMENTU ALEI PAPIEŻA JANA PAWŁA II – POMIĘDZY PLACEM LOTNIKÓW I PLACEM ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W SZCZECINIE – Z PRZEZNACZENIEM NA PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ PRZYJAZNĄ MIESZKAŃCOMMiasta mają możliwość dania czegoś wszystkim, tylko dlatego, i tylko wtedy, gdy są one tworzone przez wszystkich.

Jane Jacobs

Jakość miast jest mierzona poprzez to, co można w nich robić za darmo.

Alejandro Aravena

Wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany.

Heraklit z EfezuW erze cyfrowej jesteśmy w końcu gotowi budować miasta lub części miast, które będą tworzone faktycznie i dosłownie przez wszystkich. Narzędzia partycypacji i bezpośredniej demokracji są już rzeczywistością, niniejszy projekt jest próbą znalezienia sposobu wykorzystania ich w praktyce.  Przygotowaliśmy koncepcję kształtowania objętej konkursem części miasta przez interaktywną partycypację mieszkańców dla ich przyszłego użytku. 
W wyniku procesu partycypacyjnego planowania powstaje rodzaj miasta otwartego. Jest to przeciwieństwo arbitralnych i sztywnych projektów rysowanych tradycyjnie przez urbanistów i architektów. Oddanie decyzji o kształcie placu w ramach zdefiniowanych przez architektów będzie ćwiczeniem w zakresie miejskiej demokracji bezpośredniej.
Głównym pomysłem na zagospodarowanie placu jest umożliwienie jego zmienności w zależności od woli Szczecinian. Projekt architektoniczny ogranicza się do zdefiniowania ram, określenia systemu działania i zaproponowania możliwych do aranżacji wariantów zagospodarowania placu. Od tego momentu losy placu oddane będą w ręce mieszkańców Szczecina. Ze względu na ograniczony budżet projektujemy nawierzchnię placu z proponowanych przez Miasto Szczecin katalogowych płyt betonowych w formacie 60x90cm oraz trawy z rolki. Nawierzchnia będzie każdorazowo dostosowywana do wybranej postaci placu.
Zmienność będzie całkowicie  uzależniona od woli mieszkańców, która przejawiała się będzie w organizowanym corocznie plebiscycie (przeprowadzany internetowo w formie głosowania na dostępne opcje projektu). Wybrane przez mieszkańców nowe zagospodarowanie wykonywane będzie na wiosnę – tak, aby działało przez sezon wiosenno – letnio – jesienny. Tym sposobem co roku plac może przybierać inną postać – od 100% nawierzchni trawiastej, o atmosferze przestrzeni publicznej przypominającej tą na Jasnych Błoniach po 100% nawierzchni z betonowych płyt – podobnie jak na Placu Solidarności / Centrum Dialogu Przełomy.
 
Plac, Złota Oś, Polska i reszta Europy
Chcemy, aby plac między Placem Lotników a Placem Żołnierza był wyjątkowym miejscem na Złotej Osi, aby jego charakter nie powtarzał już istniejących na tym szlaku miejsc. Jego unikalność zapewni nam to, że jedyną stałą jego cechą będzie zmienność. Szczecinianie i odwiedzający Szczecin turyści przebywając na projektowanym przez nas miejscu będą mogli zastanawiać się jak plac będzie wyglądał w przyszłym roku. Ta zmieniająca się w czasie przestrzeń będzie zaskakiwała i ma szanse stać się atrakcją turystyczną na skalę Polski i Europy. 


zespół:
Maciej Piskała
Artur Górski
Tomasz Sachanowicz

klient: Miasto Szczecin
data: 2017

 

opracowanie:
Tomasz Sachanowicz Architekt